Banner ads header
Icon Collap
...
Star
Tiêu điểm

    Lòng tin được khai mào

    Ngày đăng: 14/05/2017 - Tác giả: Admin
    Cha nhắc lại: Kito Giáo cắm rễ sâu, trải dài và được ứng nghiệm trong lịch sử thánh kinh ngang qua những con người, nơi chốn, địa điểm cụ thể. Nhìn lại lịch sử, các ngày lễ xã hội, ngày nghỉ… đều liên quan đến Kito giáo và xuất phát từ Kito giáo.