Banner ads header
Icon Collap
...
Video
Tiêu điểm

  Kinh hoàng cả đàn trâu bị cháy đen vì sét đánh trúng trong cơn giông

  Ngày đăng: 14/05/2017 - Tác giả: Admin
  Để có được lòng tin nơi con người, Chúa Giesu đã khai mào trong một chương trình lịch sử dài tập. Lịch sử Cựu ước loan báo đúng với những gì đã xảy ra với Chúa Giesu Kito. Một triết gia người Pháp nói rằng: “Kito giáo có một nền tảng đức tin vững chắc đó là lịch sử, nhưng Kito giáo quên đi điểm quan trọng này và ngày...

  Lòng tin được khai mào

  Ngày đăng: 14/05/2017 - Tác giả: Admin
  Cha nhắc lại: Kito Giáo cắm rễ sâu, trải dài và được ứng nghiệm trong lịch sử thánh kinh ngang qua những con người, nơi chốn, địa điểm cụ thể. Nhìn lại lịch sử, các ngày lễ xã hội, ngày nghỉ… đều liên quan đến Kito giáo và xuất phát từ Kito giáo.